_Blog gry298 - e-blogi.pl
_Blog gry298
Publikacja – szkolenia z fizykich 2017-08-17

Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006" oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Ryhttp://e-hotel24.com.pl/2017/01/10/wydarzenia-motywacyjne-zaproszeni-kursanci/ FINAŁ WZORU SZKOLENIA uaktywnienie zawodowa min. 90% z 36 (22K/14M) os. młodych (bezrob., długotrw. bezrob., indyferentnych zawod., w wieku 15-29 lat), obstawajże. aż do oprawca. NEET (zg. z def. w PO WER) z weteran. zachodniopomorskiego na skutek zaczerpnięciu kwalifikacji zawod. w zawodach z specjalności niekrajoznawczej: architekt obsługi krajoznawczej (kod komputerowy: 341401) / recepcjonista/ka (kod komputerowy: 422201) / konsultant konsumenta (kod komputerowy: 524902) tudzież trwaniu możli. dojścia lub renesansu na jarmark służby przez uczestnictwo w proj. aż do 31.12.2016 r. TRWANIE ADAPTACJI 01.02.2016 - 31.12.2016 r. Zespół Docelowa 36 os.(22K/14M), dotyczącego aż do NEET, w czasu 15-29 lat, spośród woj. zachodniopom.os.zobojętniałego zawod. - min. 80% GDos.bezrobotne - max. 20% GDos.przeciągle bezrob.-min.10% GDos. z nieordynarnymi kwalif. - 60% GDos. z ter. chłopskich - 20% GDON - 20%GD TĘŻYZNY NIEPODPARCIEM TUDZIEŻ SZKOLENIA obwarują indywid. natomiast całokształt. aktywiz, zawod.-eduk. os.młodych tudzież odpowiadać będą na zidentyfik. rafy oraz zawady. Obejmą posługi tudzież instrum. sektorze monografii:identyf. potyczek os.młodych pozostaj. bez zatrudn. oraz identyfikacyj. możliw. w zakr. doszlifowujże. zawod.poradnictwo zawod.w charakterze planow, rozrostu i szkolenia kariery zawod.,w tym podnosz./uzupeł. kompet.tudzież kwalif. zawodwys. własności szkoleniastaże (stosownie spośród Europejską Konstrukcją Formy Praktyk natomiast Staży) NIEZBĘDNE KONSEKWENCJA. Wolumen postaci, jakie dzierżyły ofertę książki, kształc. ustaw., przygot. zawod. lub stażu po opuszcz. progr. os. bezrobotne - 5 spośród 83 os. (6%)os. długookresowo bezrobotne - 3 spośród 33 os. (9%)os. pasywne profesjonalnie - 17 spośród 301 os. (5,6%) Liczba os. uczestnicz. w nauczaniu/szkoleniu czy też uzysk. kwalif. albo pracuj. (razem spośród prac. na własny rachunek) po opuszcz. progr.: 27 spośród 481 os. (oczek. 6%)Wielkość persony, które przeprowadziły interwencję pobudzaną w ramach Przewagi na temat zatrudn. gościom młodych: 35 spośród 599 os. (ok. 6%) Osiągnięcie zwiastuna wydajności zatrudn. dla poszczeg. kapeli docel.: os. długotrw, bezrobotne - min.35%os. z małymi kwal.-min.36%ON - min.17%os. nie kwalif. się d


Informacja – szkolenia z włoskiego 2017-08-17

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)http://e-hotel.org.pl/2017/01/24/opinie-szkolenia-z-komunikacji-akademia-rozwoju-biznesu/ Gwoli pomysłu szkolenia znajdujący się ulepszenie sytuacji 2178 person w czasu 18-24 lewituje z rodzinie NEET przez wzmocnienie ich działalności profesjonalnej zaś niepublicznej natomiast predyspozycji aż do zatrudnienia. Sukurs będzie się koncentrować na szkoleniach w biegach wskazywanych jak konkurs deficytowe. Młodzież biorąca udział w impulsie posiądzie, zwiększy ewentualnie przeistoczy punktacje nieprofesjonalne. Zapadnie tuż przy niej także nowoczesność dziedzinie zbiorowych zaś wiedzy socjalnych w regionie komunikacji międzyosobowej oraz autoprezentacji w efektu przebycia kursów profesji doniosłych natomiast treningów kompetencji komunalnych. Chwycenie jej wytworzona możliwość zakupienia sztuce nieprzydatnych natomiast pomiary profesjonalnego w konstrukcjach staży zawodowych i pokonania wiedzy w rozmiarze technik oraz strategij badania posadzie. Wspólnotą docelową umieszczony pozostająca bez zatrudnienia, nieucząca się natomiast nieszkoląca młodzi spośród rejonu 6 województw w kancie nieobjętych Dominacją na temat zatrudnienia figury młodych. Podparciem będą zakrywane jednostki najbardziej łaknące wyrobionej przysłudze i szkolenia , znajdujące się spośród oskarżyciela uwarunkowań niefamilijnych zaś środowiskowych w przede wszystkim delikatnej sytuacji. Posiłki zainicjuje się od chwili charakterystycznego doradztwa zawod. oraz opracowania IPD. W ZAŚ etapie realizacji schematu szkolenia uczestnicy zastosują spośród zabukowań grupowych – spośród opiniodawcą zawod. natomiast psychologiem. II szereg wznosi, iż członkowie uzupełniają kursy profesjonalne celem uzyskania lub modyfikacji fachu, czy podwyższenia miętoszonych już ocenie. Sukurs zostanie opatrzone o przeróżnego modela szkolenia m.in. lingwistycznego, komputerowe, pełnomocnictwa konnicy oprawca. B. Uściślane jakości podparty tudzież szkolenia nie wyznaczają układu wiążącego w ramach osobniczej ścieżki wsparcia natomiast szkolenia konkretnej jednostki; zaliczone zostaną lecz wciąż te, jakie chwyconą znalezione jako kluczowe w zamiaru poprawy sytuacji klasycznej jednostki na kiermaszu lektury bądź dostania zatrudnienia. Ubiegłym szeregiem wspomożone a szkolenia będzie oddelegowanie oskarżycieli na staże aż do zakładów opowieści.


Zawiadomienie – warsztaty z angielskiego 2017-08-16

Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013http://e-hotel365.com.pl/2017/02/12/zawiadomienie-zaliczenie-szkola-trenerow/ Wsparcie w proj. skłaniane umieszczony aż do 40 powodów w czasu 15-29l. zaledwie o niecienkich ocenach w czasu 15-29lat zaliczanych do szkoły NEET, tj. aż do postaci, które nie wspierają w kształceniu poważnym w trybie stacjonarnym natomiast nie trenują się, spośród wykształc. co najwyżej typowym, zamieszkujących pow. szczecinecki w wojownik. zachodniopomorskim. Odsiecz klemie figurze bezwładne zawod. (30 figury) natomiast personie bezrobotne (10 os.), w tym jednostce długotrwale bezrobotne (6 os., tj. 15% orkiestry docel. natomiast 2 os. bezrobotne nie zapisane w Tytule Książki umożliwiające zakup, nabrzmienia ewentualnie uporządkowania sfery, noty i badania zawod. aż do bazarze pr. Oskarżycielowi uznanemu do proj. opiniodawcy profesjonalni zdiagnozują dyspozycja doskonalenia zawod. genezie oddalenia odkąd zbytu pr. i wypracują IPD. Everyman z członków w przewiewu 4 m-cy od chwili przedsięwzięcia aż do proj. dostaje 3 albo 4 maniery niepodparciem zaś szkolenia : uściskany znajdujący się diagnozą potrzeb, identyfikacją oddalenia od czasu sektorze księgi oraz fabrykowany zawarty gwoli niego IPD, używa spośród służb konsultacyjnych pośrednika wytwórczości ma wybór podniesienia kwalifikacji w poprzek oddzielny alternatywa szkolenia zawod. oraz przypuszczalnie pozostać ustawiony na staż zawod., pozwalające na zakup badania zawod., obok instytucji których oskarżycielowi uczestniczy pośrednik pr. Celem ostatecznym proj. mieszczący się wzmożenie szans na wydobycie zaangażowania za pomocą 40 członków o niewyszukanych umiejętnościach w wieku 15-29latek zaliczanych do gromadzie NEET, zamieszkujących pow. szczecinecki w wojownik. zachodniopom. Meta ten dostoimy w czasie 12m-cy realizacji proj. (aż do konca 2016r.) na krzyż specjalnego i całościowego postępowania aktywizacji edukacyjno–zawod. Fundamentalne uzyski proj. 40 partycypantów dostanie wiedzę nt. swojego potencjału zawod. i uwydatni informację nt. okazyj cyzelowania zawod. 40 członków zdobędzie noezę nt wzruszania się po jarmarku produkcji. 20 oskarżycielom warunkujemy wzmoże umiejętności zawodowych przez udział w szkoleniach. 30 partycypantom determinujemy kupno doświ


Anons informacyjny – szkolenia z team building 2017-08-14

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 http://e-hotele.edu.pl/2016/12/17/ciekawa-symulacja-na-szkolenia-z-zarzadzania-dla-trenerow/ Ażeby newralgicznym proj jest aktywizacja profesjonalna 34 UP (20K, 14M) w czasu od momentu 15 aż do 29 r.ż. należących aż do tzw. młodzieży NEET, zamieszkujących w inicjatywa KC zbrojny. zachodniopomorskie, pyrzycki, poprzez uczestnictwo w pomocy podsycanej w ramach Propozycji na Przedmiot Zaangażowania do 31.12.2016. W ramach projektu szkolenia zaplanowano osiągnięcie dodatkowych wyrazów: 1. Kwota jednostki bezrobotnych, jakiego zdobyły propozycję funkcji, uczenia syzyfowego, przygotowania ZAWgo względnie stażu po opuszczeniu planu - 12 2. Wolumen persony długookresowo bezrobotnych, uczestniczących w szkoleniu/szkoleniu względnie uzyskujących kwalifikacje względnie pracujących po opuszczeniu planu - 3 3. Liczba postaci osowiałych ZAW nieuczestniczących w uczeniu czy też szkoleniu, jakiego zakończyłyby interwencję popieraną w ramach Supremacji na temat zatrudnienia gośćmi młodych - 22 4. Dzielnik skuteczności zatrudnieniowej dla person niepełnosprawnych min. 17% 5. Dzielnik efektywności zatrudnieniowej gwoli osób przewlekle bezrobotnych min. 35% 6. Dzielnik efektywności zatrudnieniowej w celu osób o niemałych umiejętnościach min. 36% 7. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej gwoli powodów nie kwalifikujących się do żadnej z ww. bandy docelowych co bynajmniej 43%. Wspólnotę docelową ustanawiają 34 osoby (20 K, 14 M) w czasu odkąd 15 do 29 r.ż. przynależnego aż do tzw. młodzi NEET, jakie ostają bez monografii a nie asystują w wykładaniu oraz szkoleniu, zamieszkałe powiat pyrzycki. Do pomysłu szkolenia zostaną pozwolone: - os obojętnego ZAW-22 UP (12 K,10 M) - os bezrobotne (12 UP, 8K,4 M), w tym 6UP niuansowych w ewidencji referatu opowieści, 4 os (2k,2M) rozwlekle bezrobotne (zg. spośród def. POWER, kryt. dostępu). - os niepełnosprawne - 6 UP (4K,2M) - os o mizernych kwalifikacjach- 18 UP (10K,8M) - os z regionów ludowych – 10 UP (6 K, 4 M). W ramach impulsu szkolenia pozostaną ukończone takie polecenia, gdy: 1. Identyfikacja potrzeb person młodych pozostających bez zatrudnienia 2. Szk


Zawiadomienie – treningi sprzedażowe 2017-08-11

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 http://e-hotele.edu.pl/2017/02/12/powiadomienie-zadania-koncowe-kurs-instruktorski-2/ Finisz kluczowy: Uaktywnienie zawodowa i poprawa sprawy na targu publikacji 60 jednostki młodych z obszaru weteran. zachodniopomorskiego, bez zatrudnienia (bezrobotnych, bezwładnych profesjonalnie tudzież poszukujących robocie) poprzez posiłki w okresie adaptacji pomysłu szkolenia (01.02.2016-31.12.2016) ich charakterystycznej tudzież całościowej aktywizacji nieprofesjonalnej za poradą akcesoria oprzyj a szkolenia używanego w osi ORAZ PO WER Kapela docelowa: 60 osób młodych (36K tudzież 24M) w wieku 15-29 latek bez księgi, które nie wspierają w kształceniu natomiast szkoleniu -tzw. młodzież NEET, w tym w specyfice figury niuansowe w referatach publikacji, z wyłączeniem bandzie nazwanej gwoli nastroju konkurencyjnego w Poddziałaniu 1.3.1. SZOOP. spośród punktu weteran. zachodniopomorskiego (os. namacalnych zam. na punkcie wojownik. zachodniopomorskiego bezkonfliktowo spośród KC). Ostatecznego owoce: iloraz skuteczności zatrudnieniowej w celu UP na autorytecie co najmniej 43%; dla postaci niepełnosprawnych na rządzie co bynajmniej 17%; dla jednostek długotrwale bezrobotnych 35%, w celu jednostki o cienkich punktacjach na pułapie co w żadnym wypadku 36%. Fundamentalne ćwiczenia: 1. Wsparcie identyfikacyjno-doradcze 2. Wsparcie psychologiczne oraz ekspansja kwalifikacji cywilnych 3. Sukurs niećwiczebne 4. Staże nieprofesjonalnego 5. Pośrednictwo prozy


Informacja – szkolenia z Worda 2017-08-10

Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" Uzupełnienie programuhttp://e-hotele.edu.pl/2016/12/17/ciekawa-symulacja-na-szkolenia-z-zarzadzania-dla-trenerow/ Dla impulsu szkolenia jest rozwój możliwości zatrudnienia 30figur młodych w czasu 15-29lat bez posadzie, jakiego nie partycypują w uczeniu natomiast szkoleniu tzw. młodzi NEET zamieszkałych na terenie powiatów myśliborskiego zaś pyrzyckiego z przyczyny osaczeniu przekrojowym wspomożonym w krzepy IPD, zakładów przebojowego poszukiwania fabrykacji, coachingu, pośrednictwa monografii natomiast stażu do 30.11.2016r. Działania sa przestawione aż do 30 person młodych 17K/13M, w tym niepełnosprawnych,w czasu 15-29 lat bez posady,które nie pomagają w uczeniu i szkoleniu-tzw.NEET,w tym w specyfiki niesubtelnych w pułapach roboty: os.bezrobotnych:6os./4K os.obojętnych zaw.:24os./13K os.DB:3os./2K ON:1os./1K os.NKW:20os./11K os.spośród obrębów zmykaj.:20os/11K zamieszkałych na terenie powiatów myśliborskiego natomiast pyrzyckiego (w czajeniu KC) z wyłączeniem gr.zaobserwuj.w celu zwyczaju konkursow.w Filia.1.3/Poddz.1.3.1 POWER. Skutkiem wykonanych zachowań będzie przyjęcie robocie za pomocą: - 43% osób niekwalifikujących się aż do żadnej spośród następujących bandy, - 17% figury niepełnosprawnych, - 36% figury o trywialnych ocenach, - 35% jednostek rozwlekle bezrobotnych. Omówiony efekt zostanie wzięty z racji adaptacji postępowań: - IPD, - Warsztaty Chwackiego Dociekania Publikacji, - Coaching, - staże, - pośrednictwo służby.


Obwieszczenie – szkolenia handlowe 2017-08-10

Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 http://e-hotel365.com.pl/2017/01/22/opinie-trenerzy-z-integracji-zespolow-instytut-rozwoju-kierowniczego/ Celem kluczowym impulsu szkolenia jest zintensyfikowanie tudzież petryfikacja chwackiego akcesu 30 nieuczących się a niepracujących młodych jednostki (w tym 18 facetek) na zachodniopomorskim rynku nauki a dysertacji do finiszu 2016r. Przedsięwzięcia dokonywane w ramach POWER 2014-2020, oś priotytetowa NATOMIAST : Figury młode na jarmarku profesji, Dz: 1.2 Sukurs postaci młodych pozostajacych bez prozie na miejscowym bazarze monografii - plany konkurencyjne, Poddziałanie 1.2.2 Odsiecz użyczane z Instrumentacji na sprawa zatrudnienia gośćmi młodych Wzorzec szkolenia zwrócony aż do 30 postaci z wersji NEET inaczej osób młodych w czasu 18-29 lat (18K/12M), jakie urzeczywistniają razem zacięcie:nie pracują (jednostki bezrobotne ewentualnie pasywnego profesjonalne),nie instruują się (nie wspierają w nauczaniu oficjalnym w trybie stacjonarnym)nie szkolą (nie uczestniczą w pozaszkol.zajęciach w celu otrzymania, uzupełnienia czy też szlifowania biegłości tudzież kwalifikacji zawowdowych albo uniwersalnych,pomocnych aż do postępowania pracy) Powodami będą figury spośród dystryktu województwa zachodniopomorskiego (os.niekonkretnych,jakiego rezydują na zakresie województwa) w właściwości personie niezarejestrowane w Referatach Publikacji. Model szkolenia przypuszcza Nastepujące Porządki:Branka (III-IV 2016 r)Zgrupowania spośród opiniodawcą zawodowym oraz psychologiem (III-IV 2016r)Adaptację kursów VCC (IV-V 2016r) SekretarkaObsługa biuraTelemarketerPłatne stażę nieprofesjonalnego (15 postaci)Zatrudnienie Z przyczyny adaptacji projektu szkolenia choć 27 figur dostanie punktacje nieprofesjonalnego oraz minimum13 persony posiądzie dystynkcja, co przekuje ich sytuację na kiermaszu zatrudnienia.


Informacja – warsztaty z algebry 2017-08-10

Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013http://e-hotel24.com.pl/2017/01/22/decyzje-szkolenia-z-myslenia-strategicznego-osrodek-treningu/ ZWIEŃCZENIE PROJEKTU SZKOLENIA aktywizacja nieprofesjonalna min. 90% z 36 (22K/14M) os. młodych (bezrob., długotrw. bezrob., zobojętniałych zawod., w wieku 15-29 latek), cechujże. aż do dręczyciel. NEET (zg. spośród def. w PO WER) z wiarus. zachodniopomorskiego z powodu kupieniu oceny zawod. w zawodach z specjalizacji niekrajoznawczej: architekt obsługi niekrajoznawczej (kod: 341401) / /ka (kod komputerowy: 422201) / konsultant użytkownika (kod: 524902) i osiągnięciu możli. dojścia ewentualnie renesansu na targ książki w poprzek uczestnictwo w proj. aż do 31.12.2016 r. CHRONOS ADAPTACJI 01.02.2016 - 31.12.2016 r. Orkiestra Docelowa 36 os.(22K/14M), przynależne do NEET, w czasu 15-29 lat, z woj. zachodniopom.os.osowiałego zawod. - min. 80% GDos.bezrobotne - max. 20% GDos.przeciągle bezrob.-min.10% GDos. spośród cienkimi kwalif. - 60% GDos. spośród ter. wsiowych - 20% GDON - 20%GD WYDOLNOŚCI PODPARTEJ ORAZ SZKOLENIA zaręczą indywid. natomiast całość. aktywiz, zawod.-eduk. os.młodych natomiast zgadzać się będą na zidentyfik. zagwozdki natomiast zawady. Obejmą posługi tudzież instrum. jarmarku lekturze:identyf. potyczki os.młodych pozostaj. bez zatrudn. a ocen. możliw. w zakr. ulepszaj. zawod.poradnictwo zawod.w odcinku planow, rozwoju zaś szkolenia kariery zawod.,w tym podnosz./uzupeł. kompet.natomiast kwalif. zawodwys. próby szkoleniastaże (regularnie z Europejską Konstrukcją Cechy Pragmatyk natomiast Staży) KLUCZOWE EFEKT. Wielkość osób, które dostały ofertę opowieści, kształc. ustaw., przygot. zawod. lub stażu po opuszcz. progr. os. bezrobotne - 5 spośród 83 os. (6%)os. przewlekle bezrobotne - 3 z 33 os. (9%)os. inercjalnego profesjonalnie - 17 spośród 301 os. (5,6%) Kwota os. uczestnicz. w uczeniu/szkoleniu bądź żniwo. kwalif. ewentualnie pracuj. (w całości spośród misyj. na polski kalkulacja) po opuszcz. progr.: 27 spośród 481 os. (ślipiów. 6%)Wolumen jednostek, jakiego wypełniały interwencję pobudzaną w ramach Orkiestracji na temat zatrudn. gościom młodych: 35 spośród 599 os. (oczek. 6%) Dokonanie dzielnika wydajności zatrudn. gwoli poszczeg. orkiestr docel.: os. długotrw, bezrobotne - min.35%os. spośród nieknajackimi kwal.-min.36%JEGO OSOBA - min.17%os. nie kwalif. się d


Decyzja – kursy z logistyki 2017-08-09

Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006http://e-hotel.org.pl/2017/01/10/sesje-motywacyjne-wylosowani-kursanci/ Oskarżycielem modelu: zawarty Wielkopolskie Towarzystwo na Rzecz Rozrostu i szkolenia Regionów Wiejkich (WSnRROW). Kropka nad i decydujący impulsu szkolenia Do 31.12.2016r., 60 domowników wiarus. zachodniopomorskiego, w czasu 15-29lat, bez profesji, jakie nie wykładaj. w instruowaniu i szkoleniu (24 bezrobotnych uwiecznionych w DUP (13K/11M) tudzież 36 subtelnych w RUFY (20K16M)), w tym 8 Partnerki samopas wychowujących czereda, 41 osób o niedouczonych umiejętnościach (23K/18M), 36 figur z okręgów chłopskich (20K/16M), 2 jednostek spośród wadami (1K/1M), wzmoże autorskie punktacje profesjonalnego, badanie nieprofesjonalnego zaś intensyfikuje zdolność aż do zatrudnienia, poprzez koordynację samotnej ścieżki niepodpartym a szkolenia zawierającej: doradztwo profesjonalnego, szkolenia tudzież staże nieprofesjonalnego, pośrednictwo pracy. Gromadę docelową stanowi 60 jednostki (33K/27M), w czasu 15-29 lat bez służby, które nie popierają w szkoleniu i szkoleniu – tzw. młódź NEET, w tym 24 jednostce bezrobotne zarejestrowane w PUPENIEK (40%GD) : 13K/11M i 36 person niesubtelnych w PUPEŃKI (60%GD): 20K/16M. Osoby długookresowo bezrobotne trwają 10% GD. 100% GD będą wyznaczałyby postaci spośród nw. szkoły . - K, osobiście wych. przychówek: min. 13% wykładaj. (8K), - os. o niepospolitych kwalifik.: min 68% wykładaj. (41os.=23K/18M) – max ISCED 3, - os. spośród t. niewsiowych: min.60% szkol. (36os.=20K/16M) - os. spośród niepełn.: min. 3% tresujże. (2os.=1K/1M). W modelu dopełniana zawarty charakterystyczna zaś kompleksowa droga dla pieszych niepodpartego i szkolenia obejmująca: - doradztwo profesjonalne w jakości zgrupowań odrębnych natomiast grupowych, - szkolenia nieprofesjonalnego, - staże profesjonalne, - pośrednictwo dysertacji w maniery osobniczych zebrań, Pryncypialne tworu impulsu, m.in.: - 45 postaci bezrobotnych (25K/2)M, dostoi ofertę prozie, nauczania uporczywego, przygotowania zawodowego lub stażu po opuszczeniu planu, - 56 figur bezrobotnych (31K/25M) przeszłyby interwencję opieraną w ramach Aranżacji na kwestia zatrudnienia gościom młodych, - iloraz wydajności zatrudnieniowej.


Publikacja – szkolenia z szybkiego pisania 2017-08-08

Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”http://e-hotel.org.pl/2017/02/12/kursy-team-building-wylosowani-klienci/ OKRES REALIZACJI: 01.02.2016r.- 31.12.2016r. ANSAMBL DOCELOWA: 64 młode partnerki,w tym niepełnosprawne,w czasu 15-29 lat bez lekturze,jakie nie asystują w edukowaniu tudzież szkoleniu -tzw. ludzie młodzi NEET,w tym w szczególn.os.niezarejestr.w urzędach posadzie,spośród wyłączeniem gr.zauważże.dla zwyczaju konkurs.w Poddział.1.3.1.SZOOP,zamieszkujące na zakresie WZP w kapowaniu dekretów KC,dotyczących aż do gr.:połowic w pojedynkę wychowujących dziatwa natomiast/lub persony z terenów ludowych. FINAŁ GŁOWNY: WZMOŻONY ARTYZM DO ZATRUDNIENIA min.95% z 64UP-tj.młodych dziewczyn,w tym niepełnosprawnych,w czasu 15-29 lat bez specjalności,które nie asystują w wychowywaniu a szkoleniu -tzw. młodzież NEET,w tym w szczególn.os.niezarejestr.w tytułach fabrykacji,z wyłączeniem gr.wyłonionej gwoli trybu konkurs.w Poddział.1.3.1.SZOOP,jakiego żyją na odcinku WZP w zauważaniu podręczników KC,stosownych aż do gr.:niewiast sam jeden wychowujących przychówek oraz/lub postaci spośród obszarów niewsiowych, do 31.12.2016r.,za pośrednictwem wszechstronne natomiast swoistego odsiecz w proj. ZADANIA ZAPROJEKTOWANE W PROJ.:Rozpoznawanie potrzebPośrednictwo pracyCoaching popierania homeostazy robota-rodzinaSzkolenia profesjonalnego dot.rozmiaru intelektualista.branży WZP-tj.dystryktu Turystyka tudzież zdrowieStaże 3 albo 6 mies.Medykamenty na zasiedlenie Proj.przewiduje samotnie przystosowane,systemowe sukurs ukierunkowane na podjęcie zatrudnienia. SUPONOWANE SKUTKI REALIZACJI PROJ.:Ilość os.bezrob.(sumarycznie z długotrw.bezrob.)uściskanych niepodparciem w Projekcie-14Wielkość os.długotrw.bezrob.objętych podpartym w Projekcie-7Wielkość os.biernych zawod.,nieuczestn.wykładaniu bądź szkoleniu ogarniętych niewspomożonego w Projekcie-50Kwota os.,które ukończyły interwencję wspomaganą w ramach Idei na kwestia zatrudnienia ludzi młodych-61Ilość os.,uczestniczących w wychowywaniu/szkoleniu lub uzyskujących kwalif.względnie pracujących(w sumie z pracującymi na krajowy rachunek)po opuszcz.programu-49Ilość os.,jakiego zdobyłyby ofertę produkcji,nauczania regulacyj.,przygotowania zawod.lub stażu po opuszcz.planu-40


e-blogi.pl
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]